Sinh sản của xương rồng

Xương rồng gai và kỳ lạ, trong đó có hơn một chục loài trong tự nhiên, không để người nào thờ ơ: một số không chịu trách nhiệm với chúng, những người khác ngưỡng mộ vô cùng. Đối với những người thực hiện các bước ban đầu trong vấn đề nhân giống cây xương rồng, lời khuyên của chúng tôi về việc sinh sản của xương rồng ở nhà sẽ rất hữu ích.

Làm thế nào để tuyên truyền một cây xương rồng?

Vì vậy, có ba cách để tái tạo xương rồng:

Sinh sản của xương rồng bằng hạt

Những người quyết định nhân xương rồng với hạt giống, nó rất hữu ích để biết những điều sau đây:

Sinh sản của xương rồng bằng hom

Một cách khác để sinh sản xương rồng là cắt. Làm thế nào để nhân giống xương rồng bằng hom? Phương pháp này cũng có sự tinh tế riêng của nó: